top of page

Zawiadomienie o Ochronie Prywatności

Data wejścia w życie: 14.12.2023

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Dbamy o ochronę Twojej prywatności i chcemy, abyś był/a świadomy/a, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. Zbierane informacje 

1.1. Informacje osobiste: Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać informacje osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Zbieramy je tylko wtedy, gdy są dobrowolnie udostępniane przez Ciebie.

1.2. Informacje nieosobiste: Możemy także automatycznie zbierać pewne informacje nieosobiste, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dane dotyczące urządzenia, itp., w celu analizy trendów i doskonalenia naszej strony.

2. Cel zbierania informacji

2.1. Świadczenie usług: Zebrane informacje osobiste mogą być wykorzystywane do świadczenia usług, na przykład przetwarzania zamówień, udzielać odpowiedzi na pytania, czy dostarczać informacji o naszych produktach i usługach.

2.2. Doskonalenie strony: Informacje nieosobiste są zbierane w celu analizy statystyk strony i doskonalenia doświadczeń użytkowników.

3. Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy Twoich informacji osobistych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymaga tego prawo.

4. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, ujawnieniem lub uszkodzeniem.

5. Prawa użytkowników

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, czy sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem confettiwinefest@gmail.com

6. Zmiany w Zawiadomieniu o Ochronie Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Zawiadomieniu o Ochronie Prywatności. Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie.

Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie.

Confetti Wine Fest

bottom of page