top of page

Warunki Świadczenia Usług - Confetti Wine Fest

1. Zakres Usług

1.1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług (dalej zwane "Warunkami") określają warunki zakupu i korzystania z biletów na festiwal Confetti Wine Fest (dalej zwany "Festiwal").

1.2. Poprzez zakup biletu, Klient akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków.

 

2. Bilety i Rezerwacje

2.1. Bilety na Festiwal są dostępne do zakupu poprzez naszą stronę internetową lub w dniu festiwalu na miejscu wydarzenia.

2.2. Rezerwacje biletów są ważne po dokonaniu płatności. Bilety mogą być dostarczone elektronicznie lub odbierane osobiście w wyznaczonych miejscach.

 

3. Prawa i Ograniczenia

3.1. Bilety są ważne tylko dla osoby, której imię i nazwisko widnieje na bilecie.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu na Festiwal lub wydalenia z niego osób naruszających zasady bezpieczeństwa, regulaminu Festiwalu lub przepisów prawa.

 

4. Zwroty i Anulacje

4.1. Bilety nie podlegają zwrotowi, chyba że Festiwal zostanie odwołany z powodu okoliczności od organizatora niezależnych.

4.2. W przypadku odwołania Festiwalu, Klient ma prawo do zwrotu ceny biletu lub może zdecydować się na korzystanie z biletu na przyszłoroczny Festiwal.

 

5. Zmiany Programu i Lokalizacji

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Festiwalu, w tym do zmiany terminu, lokalizacji lub składu artystycznego.

5.2. W przypadku zmiany daty lub lokalizacji, Klient ma prawo do zwrotu biletu, jeśli nie jest w stanie uczestniczyć w Festiwalu w nowym terminie lub miejscu.

 

6. Odpowiedzialność Organizatora

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Klienta podczas Festiwalu.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe Klienta wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, chyba że są one wynikiem rażącego zaniedbań.

 

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejsze Warunki stanowią integralną część umowy między Klientem a Organizatorem Festiwalu.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, informując o tym Klientów na swojej stronie internetowej.

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i życzymy udanego uczestnictwa w naszym wydarzeniu.

 

Confetti Wine Fest

bottom of page